You are currently viewing دانش آموزان اونلیق به همراه معلم دلسوز روانشادابولحسن جوادی

دانش آموزان اونلیق به همراه معلم دلسوز روانشادابولحسن جوادی

61 / 100

ابوالحسن جوادی درسال۱۳۳۶ دریک خانواده متوسط در روستای اونلیق دیده به جهان گشود وی با هوش وزکاوتی که داشت توانست درآن دوران  در رشته ادبیات علوم انسانی ادامه تحصیل نموده وقله های ترقی را پشت سرهم فتح نماید و شغل معلمی را برای آموزش انتخاب کند.وعلم ودانش را برای هم روستاییان وروستاییان همجوار یادداده ودرپیشرفت کشورسهیم بوده وآبادانی رابه  روستای خودبه ارمغان بیاورد. از ویژگی این معلم دلسوز میتوان به مردمی واز جنس مردم وخدمت برای خلق بدون ریاء وساده زیستی اواشاره نمود که بین دانش آموزان هم از محبوبیت خاصی برخورداربود.روحش شادیادش گرامی

images 0 46554c1e دانش آموزان اونلیق به همراه معلم دلسوز روانشادابولحسن جوادی
ابولحسن جوادی به همراه دانش آموزان اونلیق

تصاویرماندگار

Javadi

مشغول شدن به علایق فردی خودش یک امتیاز مثبت در زندگی است. از کودکی مشغول انجام و یادگیری هرآنچه که دوست داشتم شدم؛ چندسالی است که هنر و دنیای رنگارنگ IT بخشی از علایق و کار من بوده است. اما اکنون اینجا هستم تا هم خود یادبگیرم و هم برای شما بنویسم