آونلیق

آونلیق جاده بین المللی ابریشم اونلیق مهد فرهنگ وهنر میانه کندوان

ترک شیویار بالسین ایشلق بزقوش قافلانکوه ونجان نقلان کلاله کسلان

اونلیق از توابع بخش کندوان دهستان تیرچایی شهرستان میانه

دکمه بازگشت به بالا