کاربران

User banner image
نوشته‌ها10
Bio :
من در روستای آونلیق جاده بین المللی ابریشم واقع شده در بخش کندوان زندگی میکنم.ودوسدارم طبیعت بکر روستای خود را به دنیا نشان دهم
Bio :
تلاش مقدمه رسیدن به آرزوهاست
Bio :
بوایستکدی کی من سنسیز یاشیامام
Bio :
خواهی که جهان درکف اقبال توباشدخواهان کسی باش که خواهان توباشد

بازدیدها: 0