images 0 46554c1e دانش آموزان اونلیق به همراه معلم دلسوز روانشادابولحسن جوادی

دانش آموزان اونلیق به همراه معلم دلسوز روانشادابولحسن جوادی

ابوالحسن جوادی درسال۱۳۳۶ دریک خانواده متوسط در روستای اونلیق دیده به جهان گشود وی با هوش وزکاوتی که داشت توانست درآن دوران  در رشته ادبیات علوم انسانی ادامه تحصیل نموده وقله های ترقی را پشت سرهم فتح نماید و شغل معلمی را برای آموزش انتخاب کند.وعلم ودانش را برای هم روستاییان وروستاییان همجوار یادداده ودرپیشرفت …

دانش آموزان اونلیق به همراه معلم دلسوز روانشادابولحسن جوادی ادامه »