بازدید بخشدار کندوان از روستای آونلیق

بهبودحسین زاده بخشدار محترم بخش کندوان با حضور در روستای آونلیق، مسائل و مشکلات این روستا را مورد بررسی قرار...