جاده ابریشم IPAKYOLU

جاده ابریشم IPAKYOLU  آونلیق مسیرجاده ابریشم ایپک یولی IPAKYULUجزء خاطرات چندین توریست! درکتاب خاطرات یک توریست آمده است که یک روز در مسافرت از مسرجاده ابریشم به روستایی رسیدم که…

ادامه خواندنجاده ابریشم IPAKYOLU
Read more about the article نمایی زیبا از غروب روزهای عید روستای آونلیق در پانزدهمين روز سال 1400
نمایی از اونلیق

نمایی زیبا از غروب روزهای عید روستای آونلیق در پانزدهمين روز سال 1400

اونلیق دریک قاب تصویر تصویربکروجذاب روزسیزده بدر در آونلیق بهار وزمستان دریک قاب تصویر  

ادامه خواندننمایی زیبا از غروب روزهای عید روستای آونلیق در پانزدهمين روز سال 1400