پروژه احداث ساختمان نیروی انتظامی در آونلیق

پروژه احداث ساختمان نیروی انتظامی در اونلیق آغاز عملیات احداث ساختمان نیروی انتظامی در روستای اونلیق جهت تامین امنیت و...